Servisa procedūra

Servisa procedūra ietver šādus posmus:

 • Pieteikums – klients aizpilda pieteikuma formu un saņem apstiprinājumu par servisa pakalpojumu sniegšanu vai atteikumu;
 • Piegāde servisam ar DPD kurjerpastu – DPD darbinieki saņem instrumentu klienta norādītā adresē un nosūta uz servisu;
 • Serviss – ja tiek veikta apkope, tad saskaņā ar cenrādi, ja remontdarbi, tad pēc klienta apstiprinātas tāmes;
 • Apmaksa – tiek nosūtīts rēķins;
 • Instrumenta atgriešana klientam ar DPD kurjerpastu – pēc rēķina apmaksas instruments tiek nosūtīts klientam uz adresi, no kuras tika saņemts.

Servisā tiek veikta visa veida mērniecības instrumentu apkope, kalibrēšana un regulācija – optiskie un lāzernivelieri, optiskie un elektroniskie teodolīti un elektroniskie tahimetri, kā arī citu instrumentu remonts.

Pilns serviss/apkope ietver:

 • Instrumenta tīrīšanu;
 • Trēgeru un galveno kustīgu detaļu tīrīšanu un smērvielu maiņu;
 • Sīkus remontdarbus;
 • Instrumenta EDM, vertikālā un horizontālā limba regulēšanu/kalibrēšanu;
 • Kastes apkopi;
 • Sertifikāts un pārbaudes pārskats.

Ja instrumentam ir defekti, tad tiek veikts remontdarbs, detaļas nomaiņa un Pilns serviss/Apkope.
Remontdarbu tāmi sastāda detaļu nomaiņa, remontdarbu laika izmaksas un pilna servisa izmaksas.